Choose language

For offentlig ansatte og fagpersoner med taushetsplikt og meldeplikt Bekymringsmelding til barnevernet

Her kan du som offentlig ansatt eller fagperson med taushetsplikt og meldeplikt sende bekymringsmelding til barnevernet.

Hastar det?

Viktig å vite før du sender bekymringsmelding

Dette skjemaet er for offentleg tilsette og fagpersonar med yrkesmessig teieplikt og meldeplikt

Du kan ikkje sende bekymringsmelding som privatperson viss bekymringa handlar om forhold du har blitt kjent med gjennom arbeidet ditt. Viss du skal sende inn bekymringsmelding som privatperson, går du til skjemaet for privatpersonar.