Tilgangserklæring – Nasjonal portal for bekymringsmelding

Alle skal ha like muligheter til å bruke Nasjonal portal for bekymringsmelding. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. Ved alle endringer i portalen er universell utforming og etterlevelse av WCAG-kravene sentral. For tilgjengelighetserklæringer fra kommunene som er koblet til portalen henvises til kommunenes nettsted.

Tilgang til nettsida

  • Løysinga er utarbeidd etter klarspråksprinsippa og er brukartesta.
  • Webskjemaet skal vere enkelt å fylle ut. Der felt ikkje blir fylte ut automatisk eller ikkje krev eit predefinert format, er det eit bevisst val.
  • Dei fleste WCAG-krava er oppfylte.

Disse punktene vil vi utbedre i nærmeste fremtid

  • Istedenfor å kode alle enkeltsetninger som ikke er oversatt til nynorsk, engelsk og nord-samisk ennå, vil vi oversette de tekstene som ikke er oversatt ennå snarest.
  • Meir informasjon om korleis vi jobbar med å oppfylle WCAG-krava, finn du i WCAG-sjekklista på Fiks-portalen. Sjekklista blir oppdatert etter kvart som vi forbetrar nettsida.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Sei gjerne fra viss du har problem med å bruke nettsida, eller om det er noko anna vi kan gjere for å bli betre på universell utforming. Send oss ein e-post: fiks@ks.no. Ta kontakt med kommunen viss du treng meir informasjon om korleis kommunen jobbar med universell utforming.