Julggaštus beasatlašvuođa birra Našuvnnalaš portála vuorjašumi dieđiheami ektui

Alle skal ha like muligheter til å bruke Nasjonal portal for bekymringsmelding. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. Ved alle endringer i portalen er universell utforming og etterlevelse av WCAG-kravene sentral. For tilgjengelighetserklæringer fra kommunene som er koblet til portalen henvises til kommunenes nettsted.

Tilgjengelighet av nettsiden

  • Løsningen er utarbeidet etter prinsippene fra Klarspråk og brukertestet.
  • Webskjemaet skal være enkelt å fylle ut. Der hvor felt ikke fylles ut automatisk eller ikke krever et predefinert format, er det et bevisst valg.
  • De fleste WCAG-kravene er oppfylt.

Disse punktene vil vi utbedre i nærmeste fremtid

  • Istedenfor å kode alle enkeltsetninger som ikke er oversatt til nynorsk, engelsk og nord-samisk ennå, vil vi oversette de tekstene som ikke er oversatt ennå snarest.
  • Mer informasjon om hvordan vi jobber med å oppfylle WCAG-kravene finner du i WCAG-sjekklisten på Fiks-portalen. Sjekklisten oppdateres etter hvert som vi forbedrer nettsiden.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Si gjerne fra hvis du opplever problemer med å bruke nettsiden, eller om det er noe annet vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: fiks@ks.no. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger mer informasjon om hvordan kommunen jobber med universell utforming.