Choose language

For offentlig ansatte og fagpersoner med taushetsplikt og meldeplikt Bekymringsmelding til barnevernet

Her kan du som offentlig ansatt eller fagperson med taushetsplikt og meldeplikt sende bekymringsmelding til barnevernet.

Hvis det haster

Viktig å vite før du sender bekymringsmelding

Dette skjemaet er for offentlig ansatte og fagpersoner med yrkesmessig taushetsplikt og meldeplikt

Du kan ikke sende bekymringsmelding som privatperson hvis bekymringen handler om forhold du har blitt kjent med i forbindelse med arbeidet. Hvis du skal sende bekymringsmelding som privatperson, gå tilskjemaet for privatpersoner.

Du er nå på Bekymringsmelding til barnevernet – skjema for offentlige meldere